Page 13 - Damage Prevention Journal 2019 Issue 3
P. 13

811-ourmach bnDLh.There Vvfla ” ‘ '
am 21 photo board whm guesla \ ‘
cnuldlakepllnlospnsxngaabugs H _,, 5;
Wm. underground uIilm2a,anda 5 ‘ ' .
aandbnx Wm. underground uulmza . yo ‘. 1 .
wasnvaxlablefurcluldzzntuenyny , f w “ ' _‘- V. .7-
Theamapmv1d2diunacuv|l|2a 4 I . ‘ v - -. ' ‘L
forLheenureiamilywhilernising .. -- .- -, - _ . ,
awamnesaaboulpipzlmeanfety. .; ,. - ' ~,_ -- -« . _
Through the stem M811 Day at the ,\ 3 ' V.

OhioStaleFa1r,M[’Lwasabletu ‘ .« bx‘ Q ‘ _ ‘ I
canned andcummunicalc Lhe”Call n , ‘5 ,. "‘ , V ; ‘

EefnmYnu D|g”m2~'sag2,n~'wellaa ‘ fa-.» _ \ . . ' "
M112 valuza, Inmurelhan 100,000 Q‘-'‘ ~. 6% ' A '
Pen?!-2 Q \ ;n__ \ . _« - I‘ f,’ P‘
"Th2outz2a\:h£v£nL~'wesponsor » ’¥',\‘- v. ’ ' v i V’
help Mllcontinueloeamlhe \ r_ _ ‘ ‘ _ I 4‘ '
Iruatoithzcummumuesinwhxth . " ‘ 7 ‘ . S I
w.:opmm,".aaasa1ansk."wen __ ' ‘ ‘ - _ I I ,
exlmmelygmlefullo allnfoux 0)\‘,r. Q 9 ‘_ 7, . .
amplayezmrm dzmumtmed MPL3 Q N ‘ “ ' 5'
cultuzzmactlunandmadelhia ‘ ~- . /
y2az'a81lDayasucc2~'a." I  ‘ ’

To lzammore abouIM[’L’a Earning \

Your Trust pmgmrn, mu mm _ .

website htfps.//www m/zmflwuyzpzlzne

rum/AbnuI/CulfmE/ErIming_Vaur_

TmsI/ W

 - plpellne
I ~ 0f . . w
(Llllhlgfh
) 0 occur )eca11se
_ I. ;,
A — ;=‘4§13
_,‘3'~ n». ..= K: ‘ 1,,
_ 9' Wu‘. . ' I _‘ .
{~ IN» W i 2 V
- .~1mJl‘r-1!» ‘M “T”? "T Q CA I 4| JED
. ‘_,.‘._ .‘ I i . F)‘
' ‘ ‘ ' a. 3 F
' -- xmwmms helm
A.-, Calllnfomynudlg
J 2 ! - Y
,1 ‘,4 , every tlme.
2nw.m.: *Dnmng: Pv:venlmnJaunu\ D 11


   11   12   13   14   15